İNŞAAT VE YAPI KONTROLLÜĞÜ HİZMETLERİ

 

10/12/1992 Tarih Ve 21431 Sayılı Proje Kontrol Müşavirliği Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Pegi Teknik, İnşaat – Yapı Müşavirlik Hizmetleri Birimi” olarak inşaat sektöründe hizmet verilmektedir.

 KAPSAM

-        Kontrollük Hizmetleri

-        Plan ve Proje Hizmetleri

-        Ruhsat Hizmetleri

 

-        Deprem Performans Analizleri

-        Zemin Etüd Hizmetleri

 

KONTROLLÜK HİZMETLERİ

 

-        İş Geliştirme

-        Bütçe ve Maliyet Hesabı

-        Fizibilite Raporu Hazırlanması

-        Uygulama Proje Eşdeğer Keşif Hesabı

-        Proje Koordinatörlüğü

-        İnşaat Kontrol Hizmetleri

 

PLAN, PROJE ve RUHSAT HİZMETLERİ kapsamında;

 

-        Avan Ve Uygulama Projeleri Hazırlanması,

 

-        Uygulamada Proje Revizyon Desteği yer almaktadır.

 

 

 

DEPREM PERFORMANS ANALİZ HİZMETLERİ kapsamında;

 

Binanın Deprem Etkileri Altındaki Performansının binanın yapısal modelinin kurularak analiz edilebilmesi ve deprem etkileri altındaki performansının belirlenebilmesi için, yapıdan 2007 Deprem Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi yeterli bilginin toplanması gerekmektedir.

 

Yapının geometrisi, malzeme özellikleri, hasar durumu, temel sistemi ve zemin özellikleriyle ilgili bilgi edinilmesi amacıyla aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır;

 

-        Bina Geometrisinin Belirlenmesi

-        Taşıyıcı Sistem Eleman Detaylarının Belirlenmesi

-        Taşıyıcı Sistem Elemanlarının Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi

-        Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi

-        Ön Tespit Çalışmaları

-        Binanın Mevcut Durumu İçin Yapısal Çözümleme

-        Binanın Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi

 

ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ kapsamında;

 

Alanlarında tecrübeli kadrosuyla jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etüt ve sondaj çalışmalarını yürütmekte bu alanda etüt, mühendislik, kontrollük ve müşavirlik çalışmalarını gerçekleştirmektedir.